#
13
0
Servicis
165

BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL PER A ATENDRE LA UNITAT DE RESPIR FAMILIAR

Vist que és necessari constituir una borsa de treball per a atendre la Unitat de Respir Familiar creada en la localitat de Catí en 2.017, durant l'exercici econòmic 2.017.

L'Ajuntament de Catí ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la constitució d'una borsa de treball per a atendre la Unitat de Respir Familiar durant l'exercici econòmic 2.017, en els termes en què figuren en el document adjunt.

Etiquetes