#
13
0
Servicis
16

Organització municipal

Organització Municipal

ALCALDE:
Sr. Pablo Roig Ferrando (P.P.)

REGIDORS:
Sr. Pablo Roig Ferrando (P.P.)
Sr. Pablo Sales Querol (P.P.)
Sra. Francisca Dualde Guerola (P.P.)
Sr. Adrià Puig Pitarch (P.P.)
Sra. Lorena Adell Roca (P.P.)
Sr. Abel Tena Roca (P.P.)
Sr. Francisco Javier Monfort Cobos (P.S.O.E.)

SECRETARI:
Sr. Ernesto Romero Galindo: Dilluns, dimecres, divendres (De 16,30 a 19,30 h)
Sr. Jaime Puig Barreda (auxiliar): De 9 a 15 h: Dilluns a divendres, dissabtes (alterns) i Dilluns, dimecres, divendres (De 16,30 a 19,30 h)
Sr. Manuel Ferràs (alguacil): De 9 a 15 h: Dilluns a divendres, dissabtes (alterns)

JUTJESSA DE PAU:
Sra. Vanesa María Celma García- Sr. Francisco Eixarch Puig (suplent)